چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ -اهداف


اهداف

  • گسترش روحیه کسب علم و دانش در دانشجویان
  • تربیت پژوهشگر و محقق در راستای اولویتهای اصلی نظام
  • تربیت افراد شایسته و توانمند در زمینه مدیریت نظام سلامت
  • توجه بیشتر به تفاوت های فردی و فراهم ساختن موجبات پرورش استعدادهای دانشجویان
  • شناسايي ، سازماندهي و حمايت از دانشجويان استعداد درخشان 
  • کوشش در راستاي رشد و پویایی دانشجویان استعداد درخشان 
  • کوشش در راستاي ارتقاء کيفي سطح آموزش با همکاري دانشجويان استعداد درخشان

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...