چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ -کمیته ارتقاء آزمونها


کمیته ارتقاء آزمونها

ارتقای آزمون‌های علوم پزشکی با بهره‌مندی از تجربیات بین المللی صورت می گیرد و هدف اصلی آن استانداردسازی سوالات آزمون‌ها، استفاده از روش‌های جدید نمره‌سازی و ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده افراد است. همچنین آماده‌سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمون‌های استاندارد، استفاده از بانک تست مؤسسات بین المللی سنجش، استفاده از تجربه‌های موجود جهانی برای ارتقای مرکز سنجش پزشکی و به کارگیری و بومی‌سازی تکنیک‌ها و شیوه‌های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران از دیگر اهداف این واحد است. 

اهداف

  • ارتقای آزمون های علوم پزشکی با بهره مندی از تجربیات بین المللی
  • ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و ارزشیابی
  • تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیلات تکمیلی
  • طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...