چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ -مسئولین کمیته ها


جناب آقای دکتر بهرام بی باک

مسئول کمیته ارزشیابی اساتید  

 

جناب آقای دکتر مهران وطنچیان

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

 

جناب آقای دکتر پیمان آل شیخ

مسئول کمیته ارتقاء آزمونها

 

جناب آقای دکتر هادی اکبری

مسئول کمیته آموزش مجازی

 

جناب آقای دکتر حسن پاهنگ

مسئول کمیته دانش پژوهی

 

جناب آقای دکتر حامد قاسم زاده

مسئول کمیته توانمندسازی

 

جناب آقای دکتر اسماعیل فرخی

مسئول کمیته استعداد درخشان

 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...