چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ -کمیته برنامه ریزی درسی


کمیته برنامه ریزی درسی

برنامه‌هاي درسي، مهم‌ترين مؤلفه نظام آموزش عالي هر كشوري محسوب مي شوند. توجه به لزوم برنامه ريزي درسي و دقت در اجزاء تشكيل دهنده آن به عنوان يك سيستم و مجموعه، نشانگر حساسي از سازمان فكري و روند آموزشي اساتيد مي باشد. براي يادگيري موثر و دستيابي به اهداف آموزش، داشتن اطلاع كافي و جامع از ماهيت برنامه ريزي درسي مورد نياز همه آموزش دهنده ها مي باشد. بنابراين، با توجه به اهميت و نقش برجستة برنامه‌هاي درسي، بررسي و تحقيق درباره كارآيي هر چه بيشتر آنها در شيوه تدريس، سنجش و در نهايت يادگيري فراگيران بسیار ضروری و با اهمیت به نظر می رسد. این واحد به منظور بهبود و بازنگري برنامه هاي آموزشي و هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي راه اندازی شده است. 

اهداف

  • بازنگری برنامه های درسی رشته های دایر و هدایت برنامه های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه های نوین
  • مشاوره و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص طراحی برنامه های درسی مربوط به رشته ها در چهارچوب مصوب دبیرخانه شورای عالی برنامه ريزي علوم پزشکی
  • مشارکت در تدوين و بازنگري برنامه‌هاي آموزشي در سطوح مختلف (به ويژه طرح درس) رشته ها و مقاطع مختلف
  • پيگيري و هدايت روند تصويب و ارتقا برنامه ها و دوره هاي آموزشي در سطوح و مقاطع مختلف در دانشگاه
  • ارزشيابي  طرح درس اساتيد و ارائه بازخورد برنامه‌ريزى شده در کارگاه‌هاى آموزشى ويژه مدرسين
  • ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در ابتداي هر ترم
  • مشاركت و پيگيري اجراي برنامه ها توسط مديران گروه ها
  • سياستگذاري، نظارت و پايش چگونگي به ­كارگيري اصول و مباني علمي و روزامد آموزشي در برنامه ريزي، بازنگري و ارزشيابي شقوق مختلف برنامه ­هاي آموزشي رشته ­هاي داير در دانشگاه
  • سياستگذاري و پايش روند گنجانده شدن موضوع اخلاق و تعهد حرفه ­اي، مهارت ­هاي ارتباطي و تقويت عملكرد مبتني بر شواهد در برنامه ­هاي درسي در سطوح و رده ­هاي مختلف آموزشي
  • ارتقاي سطح آگاهي و توانمندي دست ­اندركاران حوزه برنامه ­ريزي آموزشي در دانشكده ­ها

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...